Alimenty

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria Prawna realizuje obsługę obejmującą swoim zakresem także sprawy, które odnajdują swoje regulacje w zapisach Ustawy z dn. 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dotyczy to również spraw i postępowań alimentacyjnych. Adwokaci podejmują się m.in. reprezentowania Klientów, którym zostało przyznane prawo do alimentów i pragną dochodzić roszczeń alimentacyjnych na drodze sądowej. Pełnią rolę pełnomocnika również w sprawach, w których chronią interesów Klientów obowiązanych do zapłaty wyżej wspomnianych świadczeń – jeżeli istnieją ku temu przesłanki występują z wnioskiem o zniesienie bądź ograniczenie obowiązku alimentacyjnego.

Kancelarie prawne sprawy związane z alimentami zazwyczaj prowadzą równolegle do spraw regulujących stosunki między małżonkami (np. w trakcie rozwodu) bądź też między rodzicami i ich dziećmi (w sprawach mających na celu uregulowanie kwestii opieki nad dziećmi po rozwodzie). Pomoc naszego biura, którego siedziby znajdą Państwo w Obornikach, Poznaniu oraz Pile, obejmuje również działania ukierunkowane bezpośrednio na problem alimentacyjny (dotyczy zarówno świadczeń łożonych na dzieci, jak również na byłego współmałżonka). Adwokat jest w pełni przygotowany do reprezentowania stanowiska Klienta w sprawach, w których Klient m.in.:

chce zgłosić roszczenia dotyczące alimentów (na siebie, jako byłego współmałżonka, lub dziecko);
chce złożyć wniosek o podwyższenie świadczeń alimentacyjnych;
chce złożyć wniosek o obniżenie świadczeń alimentacyjnych (np. ze względu na złą sytuację finansową).
   proti - to be online