Odszkodowania

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach odszkodowawczych. Pomagamy w dochodzeniu odszkodowania/zadośćuczynienia na etapie przedsądowym, a także zapewniamy pełną reprezentację w postępowaniu przed sądem. Z powyższej pomocy, której udzieli adwokat, mogą Państwo skorzystać kontaktując się z naszym biurem prawnym w Pile, Obornikach lub Poznaniu. Kancelarie Prawne Flatow Tryczyk są w pełni przygotowane do podejmowania się prowadzenia spraw wymagających niestandardowej obsługi oraz wieloaspektowego rozstrzygnięcia zawiłych problemów prawnych.

Obsługa kancelarii obejmuje zarówno przygotowanie kompleksowej dokumentacji sprawy, wystąpienie z odpowiednim wnioskiem lub pozwem, jak również reprezentowanie Klienta w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu:

niewykonania/nienależytego wykonania umowy;
umów ubezpieczeń;
przestępstw;
wypadków komunikacyjnych;
innych wypadków losowych;
błędów lekarskich;
wypadków przy pracy;
innych zdarzeń powodujących uszkodzenie ciała/ rozstrój zdrowia;
naruszenia dóbr osobistych;
zniszczenia/uszkodzenia/kradzieży mienia;
posadowienia instalacji przesyłowych na nieruchomościach;


a także z tytułu innych zdarzeń.
   proti - to be online