Spółki

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa spółek. Nasze usługi obejmują w szczególności:

zakładanie, rejestrację spółek;
sporządzanie i opiniowanie projektów umów, aktów założycielskich i statutów spółek;
prowadzenie postępowań w zakresie przekształceń, podziałów, połączeń spółek;
prowadzenie spraw rejestrowych (zgłoszenia, wnioski do KRS);
doradztwo i reprezentację Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek;
doradztwo i reprezentację w postępowaniu układowym i upadłościowym

Kancelarie Prawne Flatow Tryczyk znajdą Państwo zarówno w Poznaniu, Obornikach, jak i Pile. We wszystkich tych miastach pozostajemy do dyspozycji naszych Klientów. Współpraca z podmiotami gospodarczymi, w szczególności ze spółkami prawa handlowego, pozwoli zadbać o zgodność podejmowanych przez Państwa działań z obowiązującymi przepisami. Adwokat zapewni niezbędne doradztwo, podejmie się oceny prawnej umów, kontraktów czy projektów, jak również reprezentowania Państwa stanowiska w trakcie prowadzonych negocjacji.

   proti - to be online