Sprawy karne

Naszym Klientom zapewniamy pełną obsługę w zakresie zagadnień prawa karnego (także wykonawczego), wykroczeń, jak i karno-skarbowego i reprezentacji w sprawach karnych. Kancelarie Prawne Flatow Tryczyk posiadające biura w Poznaniu, Pile oraz Obornikach tworzone są przez zespół adwokatów, których celem jest skuteczna obrona interesów Klientów. Kancelarie Prawne zapewniają pełne wsparcie zarówno oskarżonym, jak również Klientom będącym stroną pokrzywdzoną w postępowaniu karnym.

W zakresie usług świadczonych w ramach zagadnień szeroko rozumianego prawa karnego, adwokat podejmuje się:

reprezentowania Klienta będącego podejrzanym (dotyczy toku postępowania przygotowawczego) – adwokat w charakterze obrońcy chroni interesy Klienta:
bierze udział w przesłuchaniach przed organami policji i prokuratury oraz wszelkich innych czynnościach dotyczących Klienta, które toczą się przed organami ścigania;
sporządza dokumentację procesową, w tym: przygotowuje zażalenia i wnioski dotyczące stosowanych środków zapobiegawczych czy wniosków dowodowych;
bierze udział w posiedzeniach dotyczących środków zapobiegawczych, w tym między innymi aresztowań;
obrony Klientów postawionych w stan oskarżenia – reprezentowania ich stanowiska w postępowaniu przed sądem, przygotowania pism procesowych i środków zaskarżenia (włączając w to zarówno zażalenia, wnioski o kasację wyroku, apelację czy też wnioski o wznowienie postępowania karnego);
reprezentowania Klientów będących stroną poszkodowaną w sprawach o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności lub bezpodstawne zastosowanie aresztu jako środka zapobiegawczego;
obrony Klienta w postępowaniu wykonawczym – adwokat podejmuje działania zmierzające do:
odroczenia wykonywania kary pozbawienia wolności;
udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia;
udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
rozłożenia kary grzywny na raty;
umorzenia kary grzywny;
reprezentowania Klientów będących stroną pokrzywdzoną w postępowaniu przygotowawczym bądź też w postępowaniu przed sądem;
reprezentowania oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego.
   proti - to be online