Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Nasza Kancelaria Prawna świadczy pomoc i realizuje obsługę w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy pracodawców lub pracowników w sporach pracowniczych, troszcząc się o skuteczne zabezpieczenie ich interesów. Adwokaci biura Flatow Tryczyk udzielają także doraźnych porad, wyjaśniając kwestie merytoryczne, wynikające z zapisów Kodeksu Pracy, jak i wskazując najkorzystniejsze dla Klienta drogi działania. Adwokat współpracujący z Klientem, dzięki wiedzy i zaangażowaniu, jest w stanie poddać dokładnej analizie zgłoszony przez Klienta problem, i na tej podstawie opracować najlepsze rozwiązanie.

Nasze biuro świadczy usługi zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych i spółek prawa handlowego, jak również klientów indywidualnych. Kancelaria Prawna reprezentuje także podmioty odwołujące się od niekorzystnych dla nich decyzji ZUS i KRUS. Jeżeli istnieje taka konieczność – adwokat sporządza niezbędne pisma procesowe, w tym m.in. pozwy do sądu pracy, odwołania od decyzji ZUS, środki zaskarżenia oraz inne pisma pozwalające wdrożyć poszczególne kroki proceduralne przewidziane treścią ustaw. W ramach świadczonych w zakresie kodeksu pracy usług jesteśmy w stanie podjąć się oceny poszczególnych dokumentów, w tym np. regulaminu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych czy też umów cywilnoprawnych. Nasze Kancelarie Prawne znajdą Państwo zarówno na terenie Piły, Poznania, jak również Oborników.

   proti - to be online