Sprawy dotyczące nieruchomości

Korzystając zarówno z pomocy biura znajdującego się w Poznaniu, jak również i tych zlokalizowanych w Obornikach i Pile, mogą Państwo uzyskać pełne wsparcie doradcze w zakresie nieruchomości. Kancelarie Prawne Flatow Tryczyk są w pełni przygotowane do prowadzenia spraw związanych z zagadnieniami prawa nieruchomości. W ramach realizowanej obsługi adwokat jest w stanie podjąć się następujących czynności:

przygotowywania (sporządzania od podstaw) umów cywilnoprawnych regulujących takie działania jak np.: kupno, sprzedaż własności nieruchomości, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego;
ocena umów cywilnoprawnych i ich opiniowanie (dotyczy działań podejmowanych w zakresie obrotu nieruchomościami);
sporządzenie umów cywilnoprawnych pozwalających na uregulowanie warunków najmu, dzierżawy;
przygotowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej spraw związanych z ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach, a w tym: opiniowanie umów, ich negocjowanie i kompleksowe sporządzanie (dotyczy np. służebności przesyłu lub służebności gruntowej);
prowadzenia różnego typu postępowań, a w tym m.in.: o zasiedzenie nieruchomości czy też zniesienie współwłasności nieruchomości;
kompleksowej obsługi spraw procesowych dotyczących inwestycji na nieruchomościach (w tym: prowadzenie postępowań o uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę lub o warunkach zabudowy);
wieloaspektowego doradztwa oraz reprezentacji w sprawach bezpośrednio związanych z prawem lokalowym (adwokat podejmuje się prowadzenia spraw o wypowiedzenie najmu lokalu mieszkalnego, podwyżki czynszu, spraw o eksmisję bądź dotyczących prawa do lokalu socjalnego).

Kancelaria prawna jest w stanie zapewnić także pełną obsługę w sprawach dotyczących reprywatyzacji – np. poprzez prowadzenie postępowań o odzyskanie mienia znacjonalizowanego w okresie PRL.

   proti - to be online