Umowy

Nasza Kancelaria Prawna świadczy pomoc w zakresie prawa umów. Podejmujemy się sporządzania projektów umów cywilnoprawnych, bierzemy również udział w negocjacjach dotyczących treści postanowień umownych. Na życzenie Klienta opiniujemy projekty umów pod kątem ich legalności, prawidłowości, a także pod kątem potencjalnych zagrożeń wynikających z ich treści. W ramach realizowanej obsługi nasza Kancelaria Prawna reprezentuje swoich Klientów w sporach związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów. Prowadząc w ich imieniu negocjacje lub też utrzymując korespondencję ze stroną przeciwną, adwokaci zawsze mają na uwadze konieczność wieloaspektowej analizy sprawy oraz wdrożenia takich narzędzi proceduralnych, które pozwolą uchronić Klienta przed odczuwalnymi stratami. W każdej sprawie mogą Państwo liczyć na indywidualne podejście adwokata.
   proti - to be online