Zakres usług

Prowadzone w Obornikach, Pile oraz Poznaniu Kancelarie Prawne Flatow Tryczyk są w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie i pomoc adwokata w każdej dziedzinie prawa. Zapewniamy jednak, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby umożliwić Państwu skorzystanie z usług naszej Kancelarii. W tym celu zdecydowaliśmy się na podjęcie szerszej współpracy z kancelariami radców prawnych, adwokatów i rzeczników patentowych z różnych miast – zarówno Poznania, Warszawy, Koszalina, jak i Złocieńca oraz Drawska Pomorskiego.


Usługi dla klientów indywidualnych

Adwokaci kancelarii prawnych Flatow Tryczyk realizują kompleksową obsługę na rzecz Klientów indywidualnych. Ich działania obejmują między innymi:

udzielanie porad prawnych – zarówno w formie pomocy doraźnej, jak również stałych, cyklicznych konsultacji (dotyczy porad ustnych oraz pisemnych);
reprezentowania stanowiska Klienta w postępowaniu cywilnym (bez względu na jego etap) – adwokat reprezentuje interesy Klienta tak na etapie przedsądowym, jak również podczas postepowania toczonego przed sądem;
reprezentowanie stanowiska Klienta w postępowaniu egzekucyjnym (dotyczy m.in.: prowadzenia spraw o ochronę dóbr osobistych, odszkodowanie, zniesienie współwłasności, o zapłatę, podział majątku bądź też spraw dotyczących nieruchomości);
prowadzenie postępowań:
przedsądowych i sądowych w sprawach rodzinnych (dotyczy zarówno spraw rozwodowych, separacyjnych, jak również alimentacyjnych oraz zmierzających do ustalenia kontaktów z dzieckiem czy też uregulowania kwestii związanych z władzą rodzicielską);
przedsądowych i sądowych w sprawach spadkowych (adwokat pomaga podjąć działania zmierzające do stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku czy też unieważnienia testamentu; pomaga również w dochodzeniu roszczeń o zachowek);
przygotowawczych, sądowych i wykonawczych w postępowaniu karnym (kancelaria prawna udziela w tym zakresie pełnego wsparcia);
administracyjnych (adwokat podejmuje się reprezentowania Klienta w sprawach z zakresu prawa budowlanego; zagospodarowania przestrzennego etc.);
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
sporządzenia i opiniowanie różnego rodzaju umów cywilnoprawnych;
udział w negocjacjach czy też mediacjach oraz reprezentowanie w ich trakcie interesów i stanowiska Klienta.


Usługi dla podmiotów gospodarczych

Kancelarie Prawne Flatow Tryczyk świadczą kompleksową pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych.

Usługi realizowane przez adwokatów obejmują w szczególności:

doradztwo prawne;
udział w negocjacjach biznesowych;
przygotowywanie umów oraz poddawanie ich wnikliwej ocenie prawnej (dotyczy również innego rodzaju dokumentów, w tym m.in. projektów czy kontraktów);
doradztwo, reprezentacja i sporządzanie środków ochrony prawnej (dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
prowadzenie postępowań administracyjnoprawnych i cywilnoprawnych;
prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowniczym.


System wynagradzania za świadczone usługi

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalamy indywidualnie z Klientem. Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia zawiłości sprawy, wartości przedmiotu sprawy oraz nakładu pracy Kancelarii.

   proti - to be online