Kancelarie prawne Flatow Tryczyk

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną dla Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Świadczymy usługi w następujących miastach: Poznań, Oborniki oraz Piła.

Specjalizujemy się w prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym, karnym, rodzinnym, administracyjnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych, świadcząc usługi doradztwa, jak również reprezentując Państwa w postępowaniach sądowych.

Wnikliwie analizujemy każdą sprawę, poszukując odpowiednich rozwiązań w celu indywidualnej pomocy Klientom. Do zadań adwokata należą również sporządzanie umów, udzielanie zamówień publicznych, udział w negocjacjach i wiele innych. Ceny ustalane są indywidualne.

Proponujemy współpracę z naszą kancelarią prawną w każdej trudnej sytuacji – wszystkie problemy są możliwe do rozwiązania.

adwokat Anna Flatow – Tryczyk, Jacek Tryczyk
Do naszych działań w zakresie windykacji należności wliczają się próby pozasądowego odzyskania długów, przygotowywanie pozwów i reprezentowanie Klientów przed sądem oraz w postępowaniach egzekucyjnych, jak również kierowanie wniosków egzekucyjnych do komorników.

Specjalizujemy się w sprawach związanych z nieruchomościami i sporządzamy, negocjujemy oraz opiniujemy umowy cywilnoprawne, prowadzimy postępowania, a także zajmujemy się sprawami reprywatyzacyjnymi, prawem lokalowym czy obsługą procesów inwestycyjnych.

Sporządzamy rozmaite projektu umów, negocjujemy ich treści, opiniujemy je pod względem legalności czy prawidłowości. Ponadto adwokat reprezentuje klienta w sporach dotyczących ich wykonania lub niewykonania, a także wielu innych z zakresu tego prawa.

Pomoc prawna w sprawach odszkodowawczych to jedna ze specjalności naszej kancelarii – dochodzimy ich w procesach przedsądowych i sądowych, a pomagamy w przypadku błędów lekarskich, przestępstw różnego typu, wypadków, zniszczenia mienia lub kradzieży itd.

Chcąc zabezpieczyć interesy rodzinne i majątkowe Klientów naszej kancelarii, prowadzimy ich sprawy rozwodowe i separacyjne, a do naszych zadań wliczają się sporządzanie umów, podziały majątku czy sprawy dotyczące rozwiązania związku małżeńskiego z obcokrajowcem.

Reprezentujemy Klientów naszej kancelarii w sprawach alimentacyjnych, pomagając zarówno osobom uprawnionym do ich otrzymywania (przy dochodzeniu roszczeń), jak również tym zobowiązanym do ich płacenia w celu ograniczenia lub całkowitego zniesienia tego obowiązku.

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi dzieci, a przede wszystkim regulowaniem władzy rodzicielskiej i kontaktów z nimi, ustalaniem pochodzenia, bezprawnymi uprowadzeniami czy innymi ważnymi kwestiami w sytuacjach, gdy pomoc prawnicza i doradztwo są niezbędne.

Doradztwo i pomoc w zakresie prawa spadkowego to szereg rozmaitych działań uzależnionych od sytuacji i wymagań Klientów. W naszej kancelarii zajmujemy się zarówno rozporządzaniem majątkiem w przypadku śmierci, jak i dochodzeniem należnych praw czy ochroną interesu.

Pomagamy naszym Klientom w zakresie prawa administracyjnego, a mówiąc dokładniej sporządzamy opinie i udzielamy porad, reprezentujemy w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądami, a także sporządzamy pisma – podania, odwołania, zażalenia albo skargi.

Bronimy podejrzanych podczas postępowania przygotowawczego, przed sądami, sporządzamy pisma, reprezentujemy osoby poszkodowane w różnych sprawach, bronimy Klientów w postępowaniach wykonawczych i świadczymy wiele innych usług w zakresie prawa karnego.

Pomagamy obecnym i przyszłym przedsiębiorcom w zakładaniu i rejestrowaniu spółek, sporządzaniu projektów umów, prowadzeniu postępowań czy spraw rejestrowych oraz doradzamy i reprezentujemy w postępowaniach upadłościowych i nie tylko. Zakres działań jest bardzo szeroki.

Specjalizując się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, reprezentujemy pracowników oraz pracodawców w rozmaitych sporach pracowniczych, a także dbamy o interesy osób lub firm odwołujących się od decyzji ZUS czy KRUS. Sporządzamy również fachowe pisma.
   proti - to be online